Skip Navigation Links
加入會員
加入主辦單位
加入教練
線上留言
打球場地
友站連結
客服郵件
搜尋
積分查詢 冠亞軍名單 加入最愛 【34.229.126.29】
   
         
   
Skip Navigation Links
 參賽記錄
 對戰記錄
 積分變動清單
 積分線狀圖
 已報名未結束比賽
  姓名:郭宥廷
  勝場:4
  敗場:3
初估:200
  積分:188
最低:188
  最高:188
  平均:188
檢舉:0次
缺賽:0次
 
對戰成績 (點選手可查看詳細) 
序號會員/對手姓名勝負結果比賽名稱/記錄時間+/-
1
郭宥廷 (200)
陳勇睿 (188)
0:3 2019/01/19 東門桌球館(寒假第一戰)(菁英賽前哨戰){{{{200、700分積分賽}}}}}in幸安國小!!!!!!!!!!
2019/01/19 -8
2
郭宥廷 (200)
郭俊銘 (200)
3:0 2019/01/19 東門桌球館(寒假第一戰)(菁英賽前哨戰){{{{200、700分積分賽}}}}}in幸安國小!!!!!!!!!!
2019/01/19 8
3
郭宥廷 (200)
周柏均 (200)
3:0 2019/01/19 東門桌球館(寒假第一戰)(菁英賽前哨戰){{{{200、700分積分賽}}}}}in幸安國小!!!!!!!!!!
2019/01/19 8
4
郭宥廷 (200)
張淇勛 (200)
3:0 2019/01/19 東門桌球館(寒假第一戰)(菁英賽前哨戰){{{{200、700分積分賽}}}}}in幸安國小!!!!!!!!!!
2019/01/19 8
5
郭宥廷 (200)
吳柏叡 (200)
3:0 2019/01/19 東門桌球館(寒假第一戰)(菁英賽前哨戰){{{{200、700分積分賽}}}}}in幸安國小!!!!!!!!!!
2019/01/19 8
6
郭宥廷 (200)
栗新程 (100)
0:3 2019/01/19 東門桌球館(寒假第一戰)(菁英賽前哨戰){{{{200、700分積分賽}}}}}in幸安國小!!!!!!!!!!
2019/01/19 -20
7
郭宥廷 (200)
曾楷崴 (133)
0:3 2019/01/19 東門桌球館(寒假第一戰)(菁英賽前哨戰){{{{200、700分積分賽}}}}}in幸安國小!!!!!!!!!!
2019/01/19 -16
總筆數:7筆